Avalex gaat 1,5 miljoen bezuinigen

Afvalverwerker Avalex gaat flink in de kosten snijden. Voor komend jaar heeft het algemeen bestuur van Avalex, gevormd door vertegenwoordigers van de zes deelnemende gemeenten, besloten tot een bezuiniging van 1,5 miljoen euro. Ook heeft het bestuur een nieuwe tariefstructuur vastgesteld, waarbij de werkelijke kosten verdeeld worden op basis van het aantal huisaansluitingen.

Voor de nieuwe tarieven is 2017 een overgangsjaar. Dat is besloten om de grote verschillen met het oude tarief te kunnen overbruggen. Voor sommige gemeenten betekent de nieuwe kostenstructuur een voordeel, maar andere gemeenten zullen juist meer geld kwijt zijn aan Avalex.

Vanaf 2013 heeft Avalex de kosten over de deelnemende gemeente verdeeld volgens een vast bedrag. Dat was destijds besloten om de financiële situatie van de afvalverwerker, die toen erg beroerd was, te verbeteren. Er werd wel de afspraak gemaakt dat een nieuwe kostenverdeling zou worden gemaakt zodra Avalex weer een positief eigen vermogen zou hebben.

Veel kritiek

Er is juist de afgelopen tijd erg veel kritiek geweest vanuit de deelnemende gemeenten over Avalex. Vooral het feit dat de definitieve begroting over dit jaar een minder rooskleurig beeld gaf dan eerst was voorgespiegeld heeft tot veel kritische vragen geleid. De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp nam vorige week unaniem een motie aan waarin het college wordt opgeroepen alle scenario’s rond Avalex op een ritje te zetten, zoals voortzetten van de gemeenschappelijke regeling, uittreden of zelfs het afvalbedrijf aan een andere partij verkopen. Dat overzicht is in het eerste kwartaal van 2017 klaar, zegde het Pijnackerse college van B & W toe.