Asbest op volkstuincomplex Ons Genoegen

Het voormalige volkstuincomplex Ons Genoegen is verontreinigd met asbest, afkomstig van de vorige gebruiker. Beter voor Rijswijk raadslid Ger Kruger en fractiemedewerker Dennis Cupedo werden eind april hiervan door inwoners op attent gemaakt. Zij brachten een bezoek aan het – niet afgezette – terrein in RijswijkBuiten en namen een monster mee dat werd onderzocht door laboratorium Stella Lab in Woerden. Beter voor Rijswijk wil nu opheldering van de gemeente.

Op het gehele terrein werden verdachte materialen aangetroffen, vooral vermorzelde stukjes dakbedekkingen en in puin geslagen materialen waaronder plantenbakken. Ger Kruger: Dagblad De Telegraaf hoorde van de gemeente dat die op de hoogte is van de asbestverontreiniging en dat de grond, op kosten van de Gemeente Rijswijk, de belastingbetaler, zal worden gesaneerd”. Hij vraagt de gemeente nu waarom het College de Gemeenteraad niet geïnformeerd over de mogelijke asbestverontreiniging en het verdachte terrein niet voorzien van de gangbare waarschuwingsborden en het niet hermetisch afgesloten.

Kruger vervolgt: “Wij willen weten wanneer u de grond wordt gesaneerd en of de kosten worden verhaald op de vorige gebruiker”. De verontreiniging is veroorzaakt door de voormalige gebruiker, dit omdat  de aangetroffen verdachte stukken duidelijk afkomstig waren van oude tuinhuisjes en asbesthoudende plantenbakken die met de grond gelijk zijn gemaakt. Tenslotte vraagt hij welke controle de Gemeente Rijswijk bij de sloop van dit complex heeft uitgeoefend om deze vervuiling te voorkomen.