Armoedepact: ‘Samen de armoede in Rijswijk aanpakken’

“Het verminderen van armoede is een belangrijk speerpunt van het college. Armoede kan je pas echt goed aanpakken als je dat samen doet. Het armoedepact met onze samenwerkingspartners heeft de armoede in Rijswijk de afgelopen vier jaar doen afnemen,” aan het woord is Björn Lugthart, wethouder sociale zaken. Björn sprak deze woorden bij de toelichting van de cijfers van de armoedemonitor 2017. Hij bedankte de aanwezige partners voor hun inzet en samenwerking de afgelopen vier jaar.

Krachten bundelen
Vier jaar geleden sloten de gemeente en partners de handen ineen tijdens de Stadsconferentie Armoede. Wethouder Björn Lugthart had hiervoor maatschappelijke organisaties uitgenodigd, zoals woningcorporaties, welzijnsorganisaties, de voedselbank, kerken, onderwijs, kinderopvang en ouderenorganisaties. Doel van de conferentie was om met elkaar tot een aanpak van armoede in Rijswijk te komen in aanloop naar de Kadernota Armoede.

De deelnemende partijen sloten in 2017 met elkaar het Armoedepact gesloten, waarin ze afspraken hebben gemaakt en waaruit concrete acties zijn voortgekomen.  Zo is er ondersteuning gekomen voor inwoners die onverwacht zonder geld zitten, zijn er voorzieningen gekomen voor kinderen uit gezinnen met laag inkomen en is er een lespakket in de maak waarmee kinderen leren omgaan met geld. Ook zijn er initiatieven ontstaan zoals de Weggeefwinkel, Resto van Harte en zijn er afspraken met woningcorporaties gemaakt om huurachterstanden te voorkomen. Onlangs is de Stichting KEI Rijswijk opgericht die met het Kindpakket de minimaregelingen voor kinderen gaat uitvoeren.

Foto: In Rijswijk werken verschillende partijen samen aan armoede bestrijding. Donderdag 8 maart kwamen zij bij elkaar om terug te blikken op de behaalde resultaten in de afgelopen vier jaar.