Afslag Hoornbrug wordt veiliger gemaakt voor fietsers

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het verleggen van het fietspad bij de Hoornbrug/Hoornbruglaan. Regelmatig worden hier fietsers geschept door automobilisten die bij het afslaan de fietsers niet opmerken. Automobilisten kunnen nu tijdelijk vanaf Hoornbrug (stad in) uitsluitend rechtdoor.

Fietsers minderen vaart door de bocht die ontstaat 
Deze aanpassing gebeurt na vragen van Marc Weterings van Rijswijks-Belang aan het college. De gemeente heeft een verkeersonderzoek laten uitvoeren om de situatie te verbeteren. De oplossing is dat het fietspad op deze plek iets wordt verlegd richting Hoornbruglaan. De fietsers minderen door de bocht die zo ontstaat hun snelheid. Automobilisten die rechtsaf willen, krijgen meer opstelruimte en een beter zicht op naderende fietsers.

Met deze oplossing verbetert de verkeersveiligheid, wordt de doorstroming niet aangetast en blijft Leeuwendaal goed bereikbaar. Ook past de gemeente het verkeerseiland aan door deze te verhogen, zodat afbuigend en invoegend verkeer van- en naar de Haagweg meer ‘gestuurd’ wordt. De eerder geplaatste stopborden blijven staan.

Foto: wijkagent Klaar Toet