Afkoppelen regenwaterafvoer betekent minder rioolbelasting

Gemeentelijke parkeerplaatsen en –terreinen krijgen meer groen en water doorlatende tegels. Sloten en vaarten moeten goed worden opengehouden. Het gescheiden afvoeren van regenwater ontlast de riolering. Een paar punten waarmee  Groen Links Rijswijks wil zorgen dat we bij de klimaatverandering niet in de problemen komen.

Heviger regenbuien te maken met wateroverlast
“Om ook in de toekomst prettig te kunnen leven moeten we Rijswijk (her)inrichten. Door samen te werken met onze inwoners en andere overheden, kunnen we ons voorbereiden op klimaatverandering. We moeten rekening houden met wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid”, stelt Groen Links Rijswijk. “Ook onze stad krijgt door de steeds heviger regenbuien te maken met wateroverlast. De gemeente kan hierbij het goede voorbeeld geven”.

Daarom stimuleren de gemeente Rijswijkers die hun regenpijp willen afkoppelen door bijvoorbeeld een korting op de rioolbelasting. Op andere momenten ontstaat juist droogteschade. Hitte veroorzaakt uitzettingsproblemen bij bruggen en andere infrastructuur. Ook raakt hitte de gezondheid van kwetsbare mensen, zoals ouderen en jonge kinderen. Om de gevolgen van klimaatverandering te kunnen opvangen moeten we nú handelen en onze stad klimaatbestendig inrichten.

Komende vier jaar aanpakken
“Wij willen voor 2019 een klimaatstresstest uitvoeren om de knelpunten in kaart te brengen die als gevolg van klimaatverandering ontstaan. Zodat we deze de komende collegeperiode gericht kunnen aanpakken. En toekomstige schade zoveel mogelijk beperkt blijft”.