Actieplan tegen eenzaamheid bij ouderen

(G)rijswijk is een sterk vergrijsde gemeente, één op de drie ouderen geeft aan zich eenzaam te voelen. CDA Rijswijk heeft een actieplan gemaakt om leerlingen van Rijswijkse middelbare scholen hun maatschappelijk stage te laten lopen in voorziening voor ouderen.

Ook moeten alle 75-plussers minstens één maal per jaar worden bezocht om hun dreigen isolement te voorkomen. CDA-Rijswijk pleit ook voor wijkhuiskamers waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en contacten leggen.