Absurd grote verschillen in afvalstoffen heffing

Rijswijker Hans Paping maakt zich er boos over. “De afvalstoffenheffing in Rijswijk kent absurd grote verschillen tussen huishoudens. Waar blijft het adagium ‘de vervuiler betaalt’. Eén persoon betaalt 252 euro; Vijf personen betalen 334 euro. Dat is toch een vreemde verhouding. (5 personen brengen 5 x zoveel afval naar de container, maar betalen relatief heel weinig; slechts 82 euro meer). Ik ben benieuwd of dit ook een punt is bij de samenstelling van een nieuw college”