Aanpak van bbq-puinhoop in Wilhelminapark

Na elk mooi weekend wordt de bbq-weide in het Wilhelminepark voor € 975 opgeruimd. Zelfs de aanwezigheid van een tiental vuilniscontainers verleidt de bezoekers niet de eigen troep op te ruimen. Reden voor raadslid Marc Weterings van Rijswijks-Belang om dit opnieuw aan de orde te stellen. Burgemeester Michel Bezuijen. “We moeten niet willen dat ze er zo’n puinhoop van maken, we gaan er stevig op inzetten. Eerst op een vriendelijke manier, maar als dat niet helpt dan op een wat hardere aanpak, maar we hopen dat het anders kan”.

Plan van Aanpak
Burgemeester Bezuijen gaat met alle partijen, zoals Beheer Openbare Ruimte, Stadsbeheer en Veiligheid , Inspectie en Handhaving, Politie, Brandweer en GGZ tot een goede aanpak kunnen komen. Hij kondigde een plan van aanpak aan