Geen leerlingenvervoer voor gelovige middelbare scholieren

Al sinds jaar en dag worden leerlingen die uit hun geloofsovertuiging een school bezoeken die verder weg is daar een vervoersvergoeding voor. De Gemeente Rijswijk heeft deze regel aangepast. Dat geldt alleen nog voor basisschoolscholieren, niet voor jongeren die een middelbare school bezoeken. De gemeente Rijswijk is van mening, dat de acht Rijswijkse middelbare scholieren wel zelfstandig genoeg om zelfstandig te reizen. De nieuwe regeling gaat in op 23 juni. In de komende gemeenteraadsvergadering op 16 juni staat de Verordening Leerlingenvervoer op de agenda. De regels die hierin staan zijn aangescherpt.
Ongewijzigd is het vervoer van kinderen die door een handicap een andere school moeten bezoeken. Dat geldt ook voor leerlingen van een basisschool die vanwege een geloofs- of levensovertuiging een andere school bezoeken.

De gemeente Rijswijk is echter de mening toegedaan, dat de acht Rijswijkse middelbare scholieren wel zelfstandig genoeg om zelfstandig te reizen.

De nieuwe regeling gaat in op 23 juni.