Rijswijk tekent voor gifvrij

Gehuld in witte pakken ging GroenLinks afgelopen zaterdag in Rijswijk de straat. Zij voerden actie tegen het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. De boodschap voor gemeente en inwoners was duidelijk: stop met het gebruik van dit gif. Vele Rijswijkers tekenden de petitie. Roundup bevat de actieve stof glyfosaat, dat schadelijk is voor het (water)milieu.
Bovendien zijn er aanwijzingen dat deze stof gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en dat het mogelijk kankerverwekkend is.

Het heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de volksgezondheid, maar ook voor je (leef)omgeving, het milieu en zelfs uiteindelijk, via de waterschapsbelastingen, voor je portemonnee.

Kortom: Roundup maakt meer kapot dan je lief is.

Het bleek dat sommige Rijswijkers nog niet op de hoogte waren van de schadelijke gevolgen van Roundup.

Fabrikant Monsanto vermeldt dat immers niet op de verpakking. Anderen wisten er al wel veel over: “mijn vader is boer en hij gebruikt het al jaren niet meer”, vertelde een mevrouw.

Met de petitie wil GroenLinks bereiken dat ook de gemeente Rijswijk helemaal stopt met Roundup.

Heeft u hen gemist?

De petitie is nog te tekenen op rijswijk.groenlinks.nl/roundup.

Al bijna 400 mensen gingen u voor.