Nieuwe inrichting park De Driesprong in Te Werve van start

Wethouders Borsboom en Van der Meij gaven op donderdag 28 mei 2015 de start voor de herinrichting van park De Driesprong door zelf de eerste schop in de grond te zetten. Een aantal omwonenden was erbij. Iedereen is blij dat de herinrichting is begonnen. Sinds dinsdag 26 mei 2015 staat het park in de hekken.
De aannemer verwijdert de oude speeltoestellen, legt de waterpartij aan, verricht al het nodige grondwerk en legt de nieuwe paden aan.

Deze werkzaamheden duren in totaal ongeveer zes weken.

Rond de zomer volgen het theater, de ‘natuurlijke’ speeltoestellen en de beplanting. Als laatste komen de bankjes en de beweegtoestellen.

Voor het einde van het jaar hopen we het park feestelijk met elkaar te kunnen openen!

Het ontwerp voor het park is het resultaat van een uitgebreid participatieproces.

De financiering is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage van het (voormalige) Stadsgewest Haaglanden.