86% van de Rijswijkers is gelukkig

Rijswijkers zijn gelukkige mensen. De Stichting Atlas voor Gemeenten heeft voor het eerst het geluksgevoel per gemeente in kaart gebracht in de Geluksatlas 2017. Inwoners mochten een rapportcijfer geven aan hun leven. En wat blijkt, 86% van de Rijswijkers is gelukkig. Uit de antwoorden blijkt dat vooral werken (betaald of vrijwillig maakt geen verschil), het zien van vrienden en gezondheid belangrijke geluksfactoren zijn.

Gelukkige gemeenten kenmerken zich vooral door een goed woon- en leefklimaat en relatief veel gezonde mensen. De gelukkigste mensen zijn rijke, hoogopgeleide, christelijke, getrouwde 65-plussers zonder thuiswonenden kinderen en zonder migratieachtergrond.