Mooie opbrengst Dorcas hulpactie voor Nepal

Afgelopen twee weken is een grote inzamelactie gehouden door Dorcas. Voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal werd 3000 kg kleding, dekens en schoeisel bijeen gebracht en 160 euro geschonken. Van de opbrengst worden tenten, dekens, matrassen, verbandmiddelen, toiletfaciliteiten, drinkwater, voedsel en kookbenodigdheden gekocht.
Ook wordt het geld besteed aan de transportkosten van deze goederen.