Kinderen verdienen een veilige plek: word pleegouder

Voor sommige kinderen is het niet mogelijk om binnen hun eigen gezin op te groeien in een veilige en liefdevolle omgeving. Daarom is Jeugdformaat op zoek naar pleegouders om kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Voor geïnteresseerden die als pleegouder kinderen willen opvangen en hen een veilige omgeving willen bieden, wordt een vrijblijvende informatieavond gehouden. Deze vindt plaats op woensdag 10 juni van 20:00 – 22:15 uur op de Fleminglaan 16 in Rijswijk. In de regio Haaglanden wonen meer dan 1.100 pleegkinderen in ruim 1.100 (weekend)pleeggezinnen.
Pleegouders vangen kinderen op die door omstandigheden (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen.

Dit kan voor één weekend per maand, voor een paar maanden of tot zij volwassen zijn. In principe kan iedereen pleegouder worden.

Het is niet belangrijk of je een gezin hebt of alleenstaand bent. Ook geaardheid of geloof zijn niet van belang.

Wat telt voor een kind zijn warmte, veiligheid en structuur. Pleegouders ontvangen hiervoor een pleegzorgvergoeding en krijgen professionele ondersteuning van Jeugdformaat.
Tijdens de informatieavond komen onder andere aan de orde waarom kinderen niet bij hun ouders kunnen wonen, de verschillende vormen van pleegzorg en hoe je pleegouder kunt worden.

Voor meer informatie over pleegzorg of het aanmelden voor deze avond, bel gratis 0800 – 022 34 32 of kijk op www.jeugdformaat.nl/pleegouders.

Bij Jeugdformaat bieden zij kinderen en ouders professionele hulp bij opgroeien en opvoeden. Dat doen zij het liefst thuis, op school of in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Ook als kinderen even niet meer thuis kunnen wonen, bieden zij met hun pleegouders, gezinshuisouders en logeerhuizen een passende oplossing.

Meer informatie? Ga naar jeugdformaat.nl of bel 088 – 352 00 00.