Groenlinks wil een stop op het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup

GroenLinks gaat op zaterdag 6 juni in Rijswijk de straat op om aandacht te vragen voor de gevolgen van het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. Met een duidelijke boodschap aan gemeente en inwoners: stop met het gebruik van dit gif. Roundup bevat de actieve stof glyfosaat, dat schadelijk is voor het (water)milieu. Bovendien zijn er aanwijzingen dat deze stof gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en dat het mogelijk kankerverwekkend is.
Het heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de volksgezondheid, maar ook voor je (leef)omgeving, het milieu en zelfs uiteindelijk, via de waterschapsbelastingen, voor je portemonnee. Kortom: Roundup maakt meer kapot dan je lief is.

De gemeente Rijswijk gebruikt nog steeds Roundup om onkruid te verwijderen. GroenLinks wil dat de gemeente daar direct mee stopt en zo het goede voorbeeld is voor haar inwoners. Rijswijkers gebruiken vaak nog Roundup zonder zich van de schadelijke gevolgen bewust te zijn.

Daarom deelt GroenLinks op zaterdag 6 juni flyers uit aan het winkelend publiek. Van 10.00 tot 12.15 uur zijn we te vinden in Oud Rijswijk en van 13.45 tot 16.00 uur bij winkelcentrum In de Bogaard. Op rijswijk.groenlinks.nl/roundup vindt u meer informatie en de petitie voor een gifvrij Rijswijk.