PvdA Rijswijk vreest voor lastenverhoging door verhuizing stadhuis

Het huidige college wil onderzoeken of het oude stadhuis aan de Generaal Spoorlaan weer die functie kan gaan vervullen. Voorwaarde daarbij is dat dit niet mag leiden tot lastenverhoging voor bewoners en bedrijven. Er ligt nu een rapportage waarin het college concludeert dat dit mogelijk is. De fractie van de PvdA heeft daar grote twijfels bij en vindt met name de financiële risico’s veel te groot. Ook andere fracties in de raad, waaronder coalitiepartijen VVD en GroenLinks, hebben in een vergadering hun twijfels uitgesproken over de financiële consequenties.

Juist in een tijd van bezuinigingen is een investering van (ten minste) 29 miljoen euro met daarnaast een risico van 12 miljoen euro voor frictiekosten onverantwoord. In zijn plannen houdt het college bovendien geen rekening met de rentelasten op de boekwaarde van de grond van de oude stadhuislocatie en rekent het college met een rentepercentage van 1,5%. Standaard is om binnen de gemeente met 4% rente te rekenen. De vooralsnog berekende jaarlijkse exploitatiekosten zijn bovendien 52.000,- euro hóger dan de huidige lasten van het stadhuis aan het Bogaardplein. Wél lasten verhogend dus! Over de grote risico’s wordt eenvoudigweg heen gestapt.

Naar de mening van de PvdA zou behoud van het bestaande gebouw mogelijk zijn als dit door een private partij wordt ontwikkeld voor bijvoorbeeld appartementen waar behoefte aan is, met mogelijk ook aanvullende functies. Een beperkt verlies op de boekwaarde is overzienbaar, terwijl er dan verder voor de gemeente geen risico is.

Bij de vorige verhuizing van het gemeentehuis naar de huidige locatie (die ook tientallen miljoenen heeft gekost) was van doorslaggevend belang dat de ambtelijke organisatie, die al jaren aan het lijntje was gehouden, de verhuizing naar een modern, tochtvrij gebouw met goede werkruimten wilde. De PvdA wil in elk geval voordat verdere besluitvorming plaats en nog meer geld wordt uitgegeven, weten hoe de ambtelijke organisatie denkt over –opnieuw- een eventuele verhuizing.

Dat geldt evenzeer voor het draagvlak van onze inwoners en belanghebbende partijen. Wil een meerderheid van de Rijswijkse bevolking wel vele tientallen miljoenen euro’s uitgeven en grote financiële risico’s lopen om een paar honderd gemeenteambtenaren en het gemeentebestuur in het oude stadhuis te huisvesten?

Of voldoet de huidige locatie naast centraal gelen aan het Bogaardplein prima, zeker als er binnenkort nieuwe afspraken met de verhuurder kunnen worden gemaakt? De Partij van de Arbeid wil de mening van inwoners en andere belanghebbenden wel eens écht weten voordat zo’n risicovol avontuur wordt aangegaan. Dat zou trouwens ook moeten volgens het akkoord van het college zelf! Daarin staat namelijk dat “de besluitvorming in het college en de raad zo wordt ingericht dat inwoners en belanghebbenden vanaf het begin betrokken zijn.”

De fractie van de PvdA is daarom tegen de huidige plannen van het college met maar één doel: terug verhuizen naar het oude stadhuis met alle (financiële) risico’s van dien.