8% Rijswijkers heeft te maken met huiselijk geweld

Acht procent van de volwassen inwoners in Rijswijk geeft aan ooit slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld. Aldus de GGD-Haaglanden. In Midden Delfland is dat 3,4%. Bij een derde van de gevallen is de dader de ex-partner, een derde is het de (stief)ouder en voor een vijfde is het de partner. In verhouding hebben vrouwen meer met huiselijk geweld te maken dan mannen. Dat geldt ook voor mensen met een laag inkomen, die gescheiden of alleenstaand zijn.