Leeuwendaallezing over cybercrime

De Leeuwendaallezing over juridische aspecten van cybercrime wordt zondag 31 mei om 20.oor gehouden in de Leeuwendaalkerk. De toegang is gratis. Ruim een jaar geleden werd in een Leeuwendaallezing aandacht besteed aan Cybercrime vanuit het standpunt van de burger en het bedrijfsleven en wat je allemaal zou kunnen doen om je gegevens te beveiligen.
Dit keer vertelt de heer Chr. A. Baardman, senior raadsheer in het Gerechtshof van Den Haag en coördinator van het Landelijk Kenniscentrum Cybercrime, over de juridische aspecten van cybercrime.

Wat kan en mag de rechterlijke macht? Hoe zit het met de wetgeving? Is er afdoende bescherming van overheidswege etc. etc.

Valt de strijd tussen onder- en bovenwereld door de laatste wel te winnen of moeten we al tevreden zijn als de schade zoveel mogelijk wordt beperkt?