Lastenverlichting Rijswijkse huurders kantoren, winkels en horeca. Ze gaan 0% OZB-belasting betalen.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk wil het bedrijven en ondernemers interessanter maken zich te vestigen in Rijswijk. Huurders betalen in het voorstel van B&W geen Onroerend Zaak Belasting meer voor hun pand. De gemeenteraad moet het plan nog goedkeuren “Dit betekent fors minder lasten voor ondernemers,” aldus het college. Rijswijk is hiermee trendsetter in Nederland. Minder leegstand bij winkels en kantoren en meer publiek in de winkel. Het college van Burgemeester en Wethouders gaat de gemeenteraad voorstellen om het tarief voor de onroerendezaakbelasting (OZB) voor huurders van kantoorpanden, winkelruimtes of horeca gelegenheden op nul te zetten.
In de nieuwe situatie wordt de belasting alleen nog door de eigenaren van deze panden betaald.

Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel, betekent dat een forse lastenverlichting voor veel ondernemers (huurders).

Rijswijk is één van de eerste gemeenten in het land die dit overweegt.

Het college wil naar een nieuwe systematiek in de belastingheffing die niet meer afhankelijk is van leegstand. De gemeente hoopt hiermee eigenaren een prikkel te geven om actief aan de slag te gaan met het vinden van huurders door verduurzaming of transformatie van een pand, dan wel sloop.

De gedachte achter deze nieuwe systematiek is om het voor ondernemers aantrekkelijker te maken om zich in Rijswijk te vestigen.

Meer ondernemers betekent minder leegstand en een prikkel voor vastgoedeigenaren om te zorgen voor een passend aanbod.

Door deze voorgenomen maatregel wordt het voor bedrijven en ondernemers nog interessanter om zich te vestigen in de gemeente Rijswijk. Zij betalen dan geen OZB voor het gebruik van hun pand in de gemeente Rijswijk.

De economische vitaliteit van Rijswijk wordt in grote mate bepaald door de bedrijvigheid. Dit zorgt voor werkgelegenheid en bestedingen. Het is juist daarom dat de gemeente Rijswijk continue werkt aan een ijzersterk vestigingsklimaat.

Als de gemeenteraad instemt met deze maatregel krijgen huurders geen OZB aanslag meer van de gemeente, maar alleen de eigenaren. Zij kunnen er voor kiezen dit door te belasten aan de huurders. Per saldo zal de gemeente geen extra belasting ontvangen.

De voorgestelde wijziging komt overeen met de situatie voor woningen. Hier worden al jaren alleen de eigenaren door de gemeente belast. Voor bewoners verandert er niets.

Tijdens het kaderdebat in juli, beslist de raad over dit voorstel.