Welke Rijswijker wordt Meester Burger en wint 2.500 euro

Prodemos, het huis voor de democratie, zoekt mensen die in de afgelopen vijf jaar iets hebben verandert… aanpakkers dus. Mensen die zich, met hun plan, belangeloos hebben ingezet voor de Nederlandse samenleving. Mensen die niet bleven morren dat de politiek niet deugt, maar die de schouders eronder hebben gezet en zelf plannen hebben gemaakt en uitgevoerd. Ben jij of ken jij deze Meester Burger van Nederland? Meld dat voor 30 juni via www.prodemos.nl/meesterburger. Uit de inzendingen worden de 50 meest aansprekende personen door ProDemos geselecteerd. Deze 50 kandidaten worden uitgenodigd met een gast aanwezig te zijn bij de feestelijke viering van het lustrum van ProDemos, op vrijdagmiddag 11 september in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.
Uit deze selectie van 50 personen, kiest de jury 5 genomineerden. Zij presenteren zichzelf en hun plan tijdens deze bijeenkomst. Daarna wordt bekendgemaakt wie van deze vijf de titel Meester Burger het meest verdient en daarmee winnaar van de ProDemos Prijs 2015 is.

Criteria voor de inzendingen
1. Het moet een persoon zijn (dus geen stichting of vereniging).
2. Deze persoon zet zich in voor een maatschappelijk relevant doel.
3. Die inzet heeft iets tot stand gebracht (het is effectief of succesvol geweest).
4. Er is een verbinding tot stand gebracht tussen politiek en samenleving.
5. Het heeft invloed gehad op de samenleving.
6. Het moet binnen de afgelopen vijf jaar tot stand zijn gebracht.
7. Het moet zich in Nederland hebben afgespeeld of zichtbaar zijn geweest.
8. Er is geen winstoogmerk voor de persoon aan de activiteit verbonden geweest.

De jury van de ProDemos Prijs bestaat uit: Ank Bijleveld, Commissaris van de Koning in Overijssel, Job Cohen, bijzonder hoogleraar Universiteit Leiden, en Art Rooijakkers, presentator.

De winnaar ontvangt € 2500, te besteden aan het project waar de winnaar zich voor inzet en een kunstwerk.

ProDemos wil hiermee laten zien dat iedereen in onze democratie invloed kan uitoefenen. En dat de democratie ook deze actieve mensen nodig heeft. We willen laten zien dat je er als persoon toe doet in een democratie. Een democratie heeft actieve burgers nodig en de actieve burgers hebben een democratie nodig om zaken voor de samenleving voor elkaar te krijgen. Met een goed idee, wilskracht en samenwerking kun je jouw leefomgeving veranderen of invloed hebben op politieke besluiten.

Ga dus niet zitten wachten tot iets wordt geregeld, maar word zelf actief!