De Haagweg is eind 2015 een echte laan met groen, bomen en hagen, een echte Haagweg

De laatste jaren was de Haagweg een bron van ergernis. Voor de bewoners en voor de gebruikers. Twee maanden geleden begonnen de herinrichtings- werkzaamheden. Eind van dit jaar is de Haagweg tussen de Hoornbrug en de grens met den Haag onherkenbaar veranderd. Het wordt een echte laan, met bomen, hagen en veel groen. Gisterenmiddag kwamen de Rijswijkse raadsleden naar de vorderingen kijken. Wethouder René van Hemert maakte een tevreden indruk. “Het ligt er allemaal keurig bij”, is zijn reactie.
Als de groep raadsleden zich ter plekke laat informeren, komen er spontaan bewoners naar het gezelschap bestuurders.

“De Haagweg wordt weer als vroeger. Mooi om te wonen, rustiger en veel ruimte voor fietsers en voetgangers”, zegt één van hen.

Overlast
De verkeerssituatie op de Haagweg zorgt al jaren voor overlast. Naast geluidsoverlast hadden omwonenden last van trillingen, stank, verkeersonveiligheid en een matige kwaliteit van de openbare ruimte.

De werkzaamheden aan de Haagweg zijn de afgelopen periode niet helemaal zonder verrassingen geweest.

“De trambaan lag vroeger meer naar de huizen. Wat wij merkten is dat de oude fundering er nog gewoon in lag. Die moest er eerst uit. En dan de bomen. Die stonden boven de gasleidingen, met alle gevolgen van dien. Je moet heel voorzichtig werken om niet met de wortels ook de leidingen kapot te trekken”, aldus één van de begeleiders van de groep raadsleden.

Ook heeft de aannemer te maken met een tramlijn die zeven dagen in de week rijdt, die kan je niet zomaar stilleggen.

“Dat betekent dat we veel werkzaamheden ’s nachts moeten doen tussen 2 en 5 uur. En dan hebben we het nog niet over de Herenstraat en winkelcentrum Oud Rijswijk die bereikbaar moeten blijven. Vaak is wordt ’s avonds en op zaterdag op de zaterdag doorgewerkt.”

Één rijbaan
De belangrijkste verandering is de vermindering van het aantal rijbanen. De Haagweg heeft straks één rijbaan om de stad in te komen en één om de stad te verlaten.

Verder krijgt de Haagweg een aantrekkelijke laanstructuur met bomen en meer ruimte voor fietsers. Zo wordt de huidige ventweg vervangen door een fietsstraat waar de automobilist te gast is. Ook wordt de trambaan aangepakt en worden de haltes verbreed.

Langzaam aan krijgt alles al vorm. De rijbaan ligt er op veel plaatsen al. Weliswaar met alleen de eerste asfaltlaag. In het najaar wordt het groen geplant.

De bomen en veel hagen. Het is immers niet voor niets de Haagweg.