732 nieuwe sociale huurwoningen erbij tot 2020

Woningcorporaties moeten zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. Ook komen er meer kwetsbare mensen die een woning nodig hebben. Daarnaast moeten woningen energiezuiniger worden. Een voordeel is dat Rijswijk Wonen en Vidomes er financieel duidelijk beter voor staan dan in de voorbije crisisjaren. Er is weer ruimte bij de corporaties om te investeren.

Donderdagmiddag is een prestatie-overeenkomst tot 2020 getekend tussen de gemeente Rijswijk, beide woningbouwcorporaties Vidomes en Rijswijk Wonen én huurderorganisaties. Het is voor het eerst dat de huurders hierbij aan tafel zitten.

De prioriteiten die aan bod komen in de lokale prestatieafspraken zijn: betaalbaarheid en beschikbaarheid, wonen en zorg, duurzaamheid en leefbaarheid.

Tot de gemaakte prestatieafspraken voor 2017-2020 horen:

* 8.500 woningen van beide corporaties blijven sociale huurwoning, waarvan 7.400 met huren tot aan de huurtoeslaggrens;

* er komen tot 2025 732 sociale huurwoningen bij, waarvan 365 in RijswijkBuiten;

* ruim 2.200 woningen worden verduurzaamd (25% van de bestaande woningvoorraad);

* inzet van een seniorenmakelaar gaat helpen de doorstroming te bevorderen;

* voor kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen die voor begeleid wonen in aanmerking komen, zijn extra inspanningsafspraken gemaakt.

 

Een overzicht van de belangrijkste afspraken die zij op 1 december a.s. ondertekenen, vindt u op www.rijswijk.nl/prestatieafspraken.