PvdA kritisch over plannen Welzijn Rijswijk

De Partij van de Arbeid bericht aan de redactie van Feel Good Radio dat Stichting Welzijn Rijswijk plannen zou hebben om een deel van de catering, dat gedaan wordt door vrijwilligers over te doen aan het Leger des Heils en heeft hierover artikel 42 vragen gesteld. Volgens de politieke partij is Stichting Welzijn Rijswijk, die jaarlijks een subsidie van enkele miljoenen euro’s van de gemeente krijgt, een stichting op algemene grondslag die werkt met alle Rijswijkers en voor alle Rijswijkers.
‘Het Leger des Heils is een evangelisch kerkgenootschap dat veel en goed werk doet maar als hoofddoelstelling heeft om de liefde van God te verkondigen. Het verkondigen van een politieke of religieuze boodschap im-of expliciet, is geen onderdeel van een stichting die werkt op algemene grondslag.’, aldus de PvdA.

In de artikel 42 vragen wordt aan het college nu gevraagd of ze op de hoogte zijn van de voornemens van Stichting Welzijn Rijswijk en wat de reden is om de catering uit te besteden aan een andere organisatie. Ook wil de PvdA weten wat er nu met de vrijwilligers gaat gebeuren die het werk tot op heden gedaan hebben.

Ook is de partij kritisch over de inzet van het subsidiegeld dat de gemeente Rijswijk beschikbaar stelt aan Stichting Welzijn Rijswijk, want nu lijkt het geld indirect gebruikt te gaan worden voor het Leger des Heils. En daar is volgens de PvdA het geld niet voor bedoeld.