Toenemend aantal bruine ratten in Rijswijk

Veel Rijswijkers klagen over bruine ratten. Ook medewerkers van de gemeente vinden steeds vaker sporen, keutels en holen van de bruine rat. Tijd om in te grijpen dus. Er is een officiële rattenbestrijder aangesteld die een plan van aanpak heeft gemaakt. Rijswijkers laat buiten geen brood en etensresten achter, daar komen ratten op af. De rat is een verspreider van ziektes en in de buurt van mensen – en kinderen – agressief. De medewerkers van de gemeente zagen bij het inspecteren van rattenholen dat de dieren alles gebruiken om hun holen te verstevigen en te isoleren: plastic, papieren zakdoekjes etc. Ze bouwen de holen bij voorkeur onder straatstenen en stoeptegels – gevaarlijke verzakkingen kunnen het gevolg zijn.
Vooral in de warmere zomermaanden houdt de bruine rat zich graag in de buurt van woningen op. Met name in de oudere wijken van Rijswijk wordt hij nogal eens aangetroffen. De natuurlijke habitat van de rat is in en om het water. In onze woonomgeving is hij bepaald een minder welkome gast.