Puzzelen met Generaal Spoorlaan

Na een startbijeenkomst voor het project Generaal Spoorlaan op 25 mei in de Rijswijkse Schouwburg vindt daar op maandagavond 5 september een tweede bijeenkomst plaats: “een ontwerp puzzel bijeenkomst”. De direct omwonenden en een aantal andere belanghebbenden hebben hiervoor op 22 augustus 2016 een uitnodiging ontvangen. Het doel van de bijeenkomst is samen te werken (“puzzelen”) aan het ontwerp voor (een deel) van de Generaal Spoorlaan. De Generaal Spoorlaan heeft tussen de Burgemeester Elsenlaan en de Huis te Landelaan onderhoud nodig. Het gaat om onderhoud boven de grond (asfalt, bomen, groen, doorstroming verkeer) en onder de grond (bijvoorbeeld riolering). Dit onderhoud biedt de mogelijkheid de kwaliteit van de laan te verbeteren.
In mei 2016 zijn we het samenwerkingstraject met omwonenden en belanghebbenden gestart. De wensen van de stakeholders hebben we in kaart gebracht en er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Binnen het programma van eisen en wensen gaan we nu werken aan het voorlopig ontwerp.

De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor medio 2017. Meer info: www.rijswijk.nl/generaalspoorlaan Meer weten? Neemt u dan contact op met de omgevingsmanager Carole Tefij via 06 316 45 178.