Vreedzame Eritrea-demonstratie in Rijswijk

Zaterdagmiddag was er een manifestatie op het Piramideplein in Rijswijk. Er is vreedzaam gedemonstreerd tegen het zittende bewind in Eritrea. De demonstratie was georganiseerd door de Eritrean Community Holland, dat zich inzet voor de Eritrese gemeenschap en demonstratie. Tijdens de bijeenkomst werd gesproken, gezongen en gedanst.