Gemeente Rijswijk vraagt burgers hun mening

De gemeente Rijswijk is bezig met het opstellen van een woonvisie. Deze woonvisie vormt de basis voor de toekomst van het wonen in Rijswijk. Daarom wil zij weten wat de burgers denken over de betaalbetaalbaarheid van wonen en het woningaanbod voor verschillende leeftijdsgroepen.
Maar ook over de aantrekkelijkheid van Rijswijk als woonplaats en de positie van Rijswijk in de regio.

De uitkomsten gebruiken ze om het woonbeleid zo goed mogelijk af te stemmen op de mening van bewoners.

Nu en in de toekomst.