Vereniging Buurtraad Steenvoorde (VBS) zoekt bestuursleden

In het bestuur van de VBS zijn vacatures voor bestuurslid Communicatie en bestuurslid Activiteiten. Wil jij als bestuurslid Communicatie de gehele publiciteit van de Vereniging (VBS) voor jouw rekening nemen of als bestuurslid
Activiteiten het aanspreekpunt van het bestuur zijn richting de activiteitenclubs?

Neem dan per mail contact op: Mevrouw van Vliet, voorzitter van het bestuur VBS: voorzitter@v-b-s.nl