Overgang bij Godfried Bomans bijna klaar

De tijdelijke locatie van de Godfried Bomansschool aan de Treubstraat moest het tot de zomervakantie doen met één uitgang en wel aan de Treubstraat. Veel kinderen moesten daardoor ver omlopen of fietsen. Nu wordt de laatste hand gelegd aan de ontsluiting aan de kant van de Sir Winston Churchillaan. Na het plaatsen van de brug, worden nu de opgang naar de brug en het trottoir gemaakt. Het wordt wel zaak te zorgen voor een veilige oversteekplaats.