Inter Rijswijk speelt wel eredivisie in Marimbahal

In de media werd gesuggereerd dat zijn de Marimbahal niet geschikt is voor Eredivisie volleybal en dat Inter Rijswijk zijn wedstrijden hier niet meer kan spelen. Voorzitter van Inter Rijswijk Peter Honselaar geeft aan dat de hal inderdaad niet volledig geschikt is wat betreft lichtsterkte en vrije ruimte aan de zijlijn maar dat Inter Rijswijk ook het komende seizoen dispensatie heeft, zodat de wedstrijden ook in 2016-2017 hier worden gespeeld, In het seizoen 2017/2018 gaat het plan “Eredivisie 2016+” in werking, waarin een start gemaakt wordt met het verder professionaliseren van het Eredivisie volleybal. Een onderdeel van het plan is het strakker hanteren van de accommodatie-eisen met ingang van het seizoen 2018/2019.
Dat betekent dat Inter Rijswijk twee seizoenen heeft om aan alle accommodatie-eisen te voldoen. Volgens Honselaar wordt dan ook door alle betrokkenen (sportverenigingen en gemeente) bij de besprekingen over een nieuwe sporthal in Rijswijk uitgegaan van de accommodatie-eisen die gesteld zijn in het plan “Eredivisie 2016+”.

“Het bestuur van Inter Rijswijk gaat er vanuit dat het constructieve overleg met de gemeente Rijswijk tot goede structurele oplossingen zal leiden en in samenspraak met de NEVOBO waar nodig ook tijdelijke oplossingen gevonden gaan worden”. De komende maanden zal er meer bekend worden over een nieuwe sporthal voor onder andere Inter Rijswijk.