Extra opvallend bij inbraak Hotspot

De politie is in het kader van de woninginbraken extra opvallend aanwezig in de gebieden waar onlangs werd ingebroken. Zo werden er op de Professor Meijerslaan en de Frans Halskade tijdelijke preventieborden opgehangen. Vooral in combinatie met de vakantieperiode vragen wij u extra alert te zijn op verdachte situaties. Vraag buren om gedurende uw afwezigheid de woning extra in de gaten te houden. Bel bij verdachte situaties direct 112