Rijswijkse plavuis in Leiden

In het Leidse Rijksmuseum van Oudheden is de tentoonstelling: ‘Archeologie uit uw achtertuin’. De tentoonstelling bestaat uit een manshoge ladenkast met bijdragen van alle Nederlandse gemeenten met een vonst ‘uit de achtertuin van hun gemeente’. Rijswijk leverde de zeskanten, hardstenen plavuis uit het ‘Huis te Rijswijk’, of Huys ter Nieuburch, dat tussen 1630 en 1634 in opdracht van stadhouder Prins Frederik Hendrik werd gebouwd. Voor het Rijswijkse paleis werden destijds kosten noch moeite gespaard – in enkele ruimtes werden vloeren aangebracht van hardstenen en zelfs van marmeren plavuizen. De ladenkast als geheel geeft bezoekers een beeld van de rijkdom van de vaderlandse archeologie.