Dierenasiel Het Julialaantje zoekt vrijwilligers

Na de zomer gaat de verbouwing beginnen van Dierenasiel Het Julialaantje. Dankzij de enorme inzet van héél veel vrijwilligers is het geld hiervoor bijeengebracht door mensen in de omgeving, fondsen en bedrijven. Ook in de toekomst heeft het asiel vrijwilligers nodig voor activiteiten zoals het opzetten van een jaarlijkse collecte, sociale media-acties, organiseren van ‘flits-acties’ en andere activiteiten. Ook in de toekomst heeft ’t Julialaantje donaties nodig om te kunnen blijven voortbestaan. “Om deze te verwerven, gaan we een goed doordacht plan maken en uitvoeren. Zo denken we aan het werven van donateurs en het opzetten van een huis-aan-huis collecte. Rond de feestelijke opening van het nieuwe gebouw willen we een nieuw fondsenwervingsprogramma lanceren”, zegt voorzitter Ruud Tombrock.
“We zoeken enkele enthousiaste vrijwilligers die de fondswervende activiteiten willen bedenken, uitvoeren en coördineren. Hierbij kun je denken aan acties om donateurs te werven, het opzetten van een collecte, het organiseren van “flits-acties” om de operatie van een dier te financieren, social media-acties en het benaderen van fondsen. Je doet hierbij waar jij goed in bent en wat je leuk vindt. Dit gebeurt in een klein team van ongeveer vijf mensen”.

Wil je een bijdrage leveren aan het voortbestaan van het dierenasiel de komende jaren, stuur dan een mail! info@asiel@julialaantje.nl