Happy Fit! daagt Rijswijkers uit gezonder te leven

Op woensdag 28 september rond de middag is de officiële Kick-off van Happy Fit!, het programma dat een impuls gaat geven aan het Rijswijkse gezondheidsbeleid. Het doel is het verminderen van rook- en alcoholgebruik, het stimuleren van bewegen en het aanpakken van overgewicht (gezonde voeding) en het sociaal en psychisch goed voelen vorm te geven. Het richt zich op de jeugd, volwassenen en senioren. De dag wordt afgesloten met een Skate-tocht. Verschillende maatschappelijke partners zijn hierbij betrokken. Zij zijn in begin van het jaar in werkgroepen aan de slag gegaan. De Rijswijkse gemeenteraad heeft hiervoor éénmalig € 200.000 beschikbaar gesteld. Omdat het een éénmalige bedrag betreft, is er voor gekozen om met de impuls een link te leggen met de bestaande Rijswijkse infrastructuur rondom de thema’s gezondheid en bewegen. Dit om ervoor te zorgen dat er langdurige effecten merkbaar zijn op de gestelde doelen.

Happy Fit! is een programma geworden van verschillende maatschappelijke partners, die in samenwerking met elkaar een aanbod hebben neergezet voor de Rijswijkse bevolking. Hierbij staat de Rijswijkse bevolking centraal. Zij hebben gekozen voor een doelgroep benadering om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van onze inwoners. De doelgroepen die zij hebben geformuleerd zijn jeugd, volwassenen en senioren.

Het is de bedoeling in 2017 een nieuwe Nota Volksgezondheid voor te leggen aan de gemeenteraad. Hierin zal B & W opnieuw hun ambities op het gebied van de volksgezondheid omschrijven. De (tussentijdse) resultaten van de impuls zullen zij betrekken bij het opstellen van deze nota.