Mogelijk een lege AZC in Rijswijk

De gemeenten die AZC’s bouwen moeten hun plannen voor de bouw heroverwegen.De vraag is of al die opvangplekken nog wel nodig zijn. Officieel houdt het ministerie van Veiligheid en Justitie nog vast aan de komst van 58.000 asielzoekers, net als vorig jaar.
Maar als de instroom blijft zoals nu, met 300 tot 400 vluchtelingen per week, wordt dat cijfer bij lange na niet gehaald. Het AZC aan de Lange Kleiweg is half augustus klaar. De vraag is of het bewoond gaat worden. Rijswijk krijgt hiervoor per jaar € 250.000 aan huur.

Medewerkers van het ministerie geven aan dat ze realistisch moeten zijn en moeten bekijken hoe ze omgaan met de sterk verminderde instroom van asielzoekers. Deze houding staat haaks op die van de afgelopen periode.

Toen nog hamerden het ministerie en het COA (dat de opvang verzorgt) juist op méér opvangplekken. Dat leidde de afgelopen maanden tot tientallen plannen voor nieuwe azc’s en plekken voor tijdelijke noodopvang door heel Nederland. Door de deal tussen Europa en Turkije komen veel minder asielzoekers naar Europa komen en staan nu zo’n 16.000 van de 51.000 opvangbedden in Nederland leeg.