Troep op straat schuld burger of gemeente Rijswijk ?

De laatste twee weken is de redactie van Omroep Rijswijk extra gaan letten op Rijswijkse vuilcontainers. Staat er rommel naast en zien we bewoners dan gingen we het gesprek aan. Wat blijkt.
Het probleem is structureel. De containers worden te weinig geleegd. Inwoners geven aan dat de oplossing ligt bij een grotere frequentie van legen. Zaak voor de gemeente Rijswijk, die net als andere regiogemeenten aandeelhouder is van Avalex.