Openbaar vervoer in RijswijkBuiten door omleggen lijn 51 over Beatrixlaan

RijswijkBuiten groeit snel, veel nieuwe bewoners willen graag met openbaar vervoer naar Den Haag en het station. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag stelt een snelle oplossing voor.
Lijn 51 rijdt tussen Delft station, via Rijswijk Station naar de Grote Markt in Den Haag. Nu rijdt lijn 51over de Lange Kleiweg, maar dat kan zo de Prinses Beatrixlaan worden en bereikbaar voor bewoners van RijswijkBuiten. Openbaar Vervoer in RijswijkBuiten dreigt een sluitpost te worden. En een probleem is nu dat deze nieuwe wijk zo snel groeit. De gemeente heeft de voorkeur voor een OV-verbinding via een nog aan te leggen tunnel onder het spoor, die niet voor 2019 te verwachten is. De Metropoolregio kiest liever snel voor het omleggen van lijn 51.