Rijswijkse Woningbouw corporaties hebben geld voor sociale woningbouw !

Twitter is een mooi medium, dat veel infornatie bevat. Lees ik vanavond dat PvdA-raadslid Jos Bolte heeft gesproken met een Rijswijkse woningbouwvereniging. En wat blijkt: ‘die hebben voldoende middelen om te investeren! Gemeentelijk beleid nodig’.
Jos noemt ook de column van Theo Weterings, burgemeester van de Haarlemmermeer, over extra betaalbare huurwoningen voor starters, urgent woningzoekenden en statushouders. Zie: bit.ly/29B3yl5.