Natuur is sterker dan de mens

We voelen ons heel wat als mensheid. Denken dat we alles kunnen met onze computers. Maar als het er op aan komt is de natuur toch sterker, getuige de tweet van Martien den Brabander, onze Rijswijkse wijkagent in Steenvoorde Noord:
‘Tegen de krachten van de natuur is niets bestand. Blijft jammer natuurlijk deze ongewaaide boom in Overvoorde bos’.