Nooit te oud om goed te leren lezen en schrijven

Wethouder Nicole Dierdorp (Onderwijs) heeft respect voor mensen die op latere leeftijd nog leren lezen en schrijven. “Een op de zeven volwassenen heeft moeite met lezen, schrijven of rekenen. Dat is een grote hindernis: thuis, op het werk of in de maatschappij”.
Er beginnen weer cursussen die Rijswijk organiseert met het ROC Mondriaan. Meer info is te vinden op www.doeweermee.nl Na afloop van de cursus krijgen ze een certificaat als een blijk van waardering voor hun inzet en moed. De cursisten besloten immers om op latere leeftijd terug naar school te gaan om beter te leren lezen, schrijven en/of rekenen.