Kennis delen over eenzaamheid, scheiding en wonen

Op 28 juni deelden zorgaanbieders, bewonersorganisaties, gemeente Rijswijk en de wethouders Marloes Borsboom en Björn Lugthart ervaringen, lessen en ideeën over zoals Samen tegen eenzaamheid, Vrijwilligersacademie, Welzijn op recept, Samen sterk bij scheiding, Flatcoach, Jongerenhuisvesting en Happy Fit.

Van elk innovatieproject was een poster gemaakt met daarop kort aangegeven met de doelen en wat er is bereikt en wat nog nodig is. Op 28 juni deelden zorgaanbieders, bewonersorganisaties, gemeente Rijswijk en de wethouders Marloes Borsboom en Björn Lugthart ervaringen, lessen en ideeën over zoals Samen tegen eenzaamheid, Vrijwilligersacademie, Welzijn op recept, Samen sterk bij scheiding, Flatcoach, Jongerenhuisvesting en Happy Fit. Van elk innovatieproject was een poster gemaakt met daarop kort aangegeven met de doelen en wat er is bereikt en wat nog nodig is.

Daarnaast zijn er ook posters gemaakt van nieuwe initiatieven: Cyberpesten/ social media, Ontmoetingscentrum, Mantelzorg, Financiële keten, Arbeidsmatige dagbesteding, Groenloket en de Weggeefwinkel.
De ongeveer 55 deelnemers liepen rond langs de ongeveer 15 posters en kwamen daarbij intensief met elkaar in gesprek. Ook konden ze aanvullingen, opmerkingen, suggesties en ideeën op de posters aangeven. Alle aanbevelingen krijgen een plekje op de posters. De komende maanden kunnen de projectteams verder werken aan de lopende en nieuwe projecten, met behulp van de bijgestelde posters.

Wethouder Marloes Borsboom sloot de bijeenkomst af, en benadrukte hoe belangrijk het is om bij het vernieuwen regelmatig ervaringen, lessen en ideeën met elkaar te delen. “Er is de afgelopen maanden, en ook vandaag op deze inspirerende bijeenkomst, heel hard gewerkt! Iedereen heel hartelijk bedankt voor de enorme inzet”