Gemeente blijft overlast Rijswijkse Bos controleren

Omwonenden en organisaties lieten weten dat aan het Julialaantje overlast wordt ondervonden van geparkeerde auto’s en in het bos slapende mannen. De gemeente heeft dit onderzocht.
De auto’s op de parkeerplekkenstaan legaal geparkeerd en er zijn geen personen in de bosjes aangetroffen. Er is geen sprake van toename van zwerfvuil. De sectie Handhaving blijft regelmatig controles uitvoeren. Zo nodig wordt er gehandhaafd. .