Gemeenten werken samen rond afvalwater

Twaalf gemeenten in de regio, waaronder Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk, werken samen met het hoogheemraadschap Delfland aan een gezamelijk beleid op het gebied van afvalwater. Ze vormen samen het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD). De NAD presenteert zich nu op een gezamenlijke website. Doel van de website is om de samenwerking meer zichtbaar te maken. Ook is informatie te vinden over allerlei projecten die gaande zijn op het gebied van de verwerking van het afvalwater.
De gezamenlijke website is hier te vinden.