Rijswijk wordt grijzer, jongeren trekken weg

Rijswijk is grijswijk. In verhouding met de rest van Nederland heeft Rijswijk veel 55+ inwoners. Omdat veel jongeren door een gebrek aan woonruimte uit Rijswijk vertrekken, wordt Rijswijk nog grijzer. De oplossing is huisvesting een grotere prioriteit te geven in Rijswijk. Voor ouderen en voor jonge alleenstaanden en starters. In Rijswijk bewonen veel ouderen een huis, waarin ze ook hun kinderen groot brachten. Door een gebrek aan geschikte 55+ huisvesting blijven zij hier wonen, waardoor minder huizen beschikbaar komen voor jonge gezinnen. In verhouding tot vroeger zijn senioren veel langer actief en willen ook langer zelfstandig wonen. Wat zij willen zijn zelfstandige appartementen met extra faciliteiten. Variërend van een gemeenschappelijke woonkamer, keuken of tuin om gezamenlijk activitieiten te ontplooien tot de aanwezigheid van een coach/huismeester voor ondersteuning indien gewenst. De belangstelling voor aanleunwoningen en de serviceflat blijft groot.
Al lang heeft Rijswijk veel één persoonshuishoudens (43% t.o.v. 37% landelijk). Voor een deel zijn dat ouderen waarvan de partner is overleden, maar voor een toenemend deel zijn dat jongeren die zelfstandig willen wonen. Bleef je vroeger thuis wonen tot je ging trouwen, nu willen jongeren eerder een eigen woning. Jongerenhuisvesting in Rijswijk is er maar (heel) weinig. Wat bestuurders zich niet realiseren is dat 20+ers andere woonwensen/inkomen hebben dat 30+ers. Veel werkende jongeren kijken met een schuin oog naar studentenhuisvesting. Ook zij zijn tevreden met een kamer/studio met eigen sanitair maar met een gemeentschappelijk keuken. Als hiermee wordt rekening gehouden, kan jongeren huisvesting veel goedkoper. Landelijk prognoses stellen dat je zo’n 80% van deze woningbehoefte is op te lossen door bestaande leegstaande kantoren om te bouwen.