Bioscoop in de Bogaard en poppodium in Plaspoelpolder

Het beleid voor kunst en cultuur in Rijswijk stamt uit 2005, er is inmiddels wel wat veranderd. Dinsdagavond beslist de gemeenteraad over een nieuwe ambitieze cultuurvisie 2016-2030. Met meer ruimte voor initiatieven van jongeren, aandacht voor ouderen.
En vooral eigen initiatieven. Kunst en cultuur dat meer op de vraag is gericht. Dat betekent dus veranderen. Een cultuurmakelaar gaat dit vernieuwingsproces aanjagen. Afgelopen periode zijn er verschillende bijeenkomsten geweest om ideeën van burgers in beeld te brengen. Er is veel, maar er ontbreekt ook één en ander. De nieuwe visie wil voldoende uitgaansmogelijkheden en creatieve ontwikkelplekken. Hierover zijn naast de bestaande ook verschillende nieuwe ideeën, zoals het inrichten van een groot regionaal poppodium en een bioscoop, het gebruiken van bestaande podia voor jeugd en jongeren en het nieuw leven inblazen van het Herfstpopfestival. Dit scenario zal ook in belangrijke mate bijdragen aan een levendiger imago van Rijswijk.

In de Plaspoelpolder staan veel panden leeg. Wat is er leuker dat daar een experimenteel poppdium te maken, met oefenruimtes, experimentele optredens en een horeca, waar jongeren elkaar ontmoeten, muziek maken en beluisteren. Ook geeft de nieuwe cultuurnota ruimte voor het verbreden van het Strandwalfestival, met bijvoorbeeld de terugkeer van Herfstpopprogrammering.

Een bioscoop in het winkelcentrum In de Bogaard voor jong en oud is al vaker aan de orde geweest. Zeker nu is het aktueel omdat het winkelcentrum veel leegstand kent en mensen veel meer via internet kopen. De visie voor het winkelcentrum legt naast winkelen nadruk op recreëren en wonen. Een bioscoop trekt veel mensen, die voor de voorstelling wat willen eten en na afloop willen drinken. Bioscopen blijken een lucratieve groeimarkt te zijn in het uitgaansleven.

Door het creëren van nieuwe functies, zoals een bioscoop of poppodium in de Plaspoelpolder of In de Bogaard, wordt de toeloop vergroot en daarmee het gebied interessanter voor andere activiteiten, zoals dienstverlening, bedrijvigheid en horeca.

Ouderen die thuis wonen of in en zorgcentrum moeten actief actief bij de samenleving worden betrekken. Locaties en faciliteiten moeten beter bereikbaar worden, zowel financieel als fysiek. De Rijswijkse woonzorgcentra hebben faciliteiten voor activitieiten. De eerste initiatieven afgelopen jaar met voor iedereen toegankelijke optredens zijn een groot succes.

Een amtitieuze visie, maar alles hoeft niet in één jaar te worden gerealiseerd. Het geeft in elk geval aan dat er wat moet gebeuren en dat de richting waarheen door de burgers zelf wordt bepaald.