Na Rijswijk nu in heel Zuid Holland meer bloem- en kruidenrijk grasland

In Rijswijk weten we haast al niet meer beter. Bermen van wegen en straten vol met wilde bloemen en parken waar meer verschillende bomen en struiken komen. Goed voor de bijen en de vogels.
De provincie Zuid-Holland gaat nu een eerste aanzet geven voor meer bloem- en kruidenrijk grasland. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is door de Provinciale Staten van 29 juni met brede steun aangenomen. Bloem- en kruidenrijk grasland heeft veel voordelen. Het leidt tot meer insecten en weidevogels, een betere waterkwaliteit en een betere biodiversiteit. Het bevordert bovendien een betere bodem met een lagere zuurgraad en heeft minder bemesting nodig. Het zorgt daarnaast voor gezondere koeien met een hogere weerstand en kwalitatief betere melk. Maar ook leiden bloem- en kruidenrijke weides tot een aantrekkelijker en mooier landschap voor toeristen en recreanten

“Slechts één procent van het huidige grasland is nog maar bloem- en kruidenrijk.” aldus Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, “Het Zuid-Hollandse weidelandschap bestaat grotendeels uit groene woestijnen van enkel Engels raaigras, waardoor weidevogels zeer weinig voedsel en slechte levenskansen hebben.”