Stadsvisie Rijswijk in september naar gemeenteraad

Het college van B&W legt de Stadsvisie Rijswijk 2030, met het thema Samen maken we de stad’’, in september ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Oktober is dan het stertpunt van de uitvoering. Waaraan in de afgelopen periode in diverse bijeenkomsten met bewoners is gewerkt, wordt dan de leidraad aan de hand waarvan plannen worden getoetst en keuzes gemaakt. Het biedt een heldere koers voor partijen die in of met Rijswijk aan de slag willen. Burgemeester Bezuijen kijkt terug en blikt alvast vooruit: ”Ik ben trots op de manier hoe we de Stadsvisie in een open, transparant en interactief proces met de inwoners, bedrijven en organisaties hebben gemaakt. Nu gaan we de visie uitvoeren. Ook dit doen we samen. De uitvoering van de Stadsvisie is een gedeelde verantwoordelijkheid.”
In de Stadsvisie staan de kracht van Rijswijk en onze wensbeelden voor de toekomst. Dit komt allemaal samen in de drie pijlers “Betrokken inwoners pakken kansen”, “Groene buitenplaats voor stedelijk wonen” en “Innovatieve katalysator van de regionale economie”. In deze sociale, ruimtelijke en economische pijlers verwacht Rijswijk de grootste ontwikkeling door te maken.

De Stadsvisie kun je op een toegankelijke manier bekijken in het e-magazine. Hier vind je naast de kracht van Rijswijk en de pijlers ook een aantal filmpjes, waarin Rijswijkers vooruit blikken op 2030. De filmpjes bieden een persoonlijke kijk op ontwikkelingen die al plaatsvinden of die men verwacht in Rijswijk. Een bijeenkomst in oktober van dit jaar vormt het startpunt van de uitvoering van de Stadsvisie samen met inwoners, bedrijven en organisaties.