Kinderopvang viert feestje met wethouder Nicole Dierdorp

Taal is belangrijk, ook voor de Rijswijkerse peuters. Dat begint al bij de kinderopvang. Medewerkers moeten een goed taalniveau hebben. Pedagogisch medewerkers van de Stichting Rijswijkse Kinderopvang voor & vroegschoolse educatie zijn geslaagd voor taalopleiding. Ze vierden dat woensdagmiddag met wethouder Nicole Dierdorp. ‘Gefeliciteerd, goed gedaan’, zei de wethouder. Wethouder Nicole Dierdorp in het Stadhuis aanwezig bij de feestelijke afrondende bijeenkomst taalscholing voor pedagogisch medewerkers voor- en vroegschoolse educatie. Pedagogisch medewerkers van peuterspeelscholen die met een programma voor- en vroegschoolse educatie werken moeten aan extra wettelijke eisen voldoen waaronder strengere kwaliteitseisen rond taal.

Zij moeten een niveau hebben in spreek-, – schrijf- en luistervaardigheid Nederlands dat gelijk is aan het eindniveau HAVO. Op basis van een taaltoets is dit beoordeeld. De medewerkers die dit niveau nog niet hadden, hebben een intensieve taalscholing van 20, 40 of 60 weken gevolgd bij Menskracht 7. Dit is een onderdeel van ROCMondriaan.