PostNL praat met belangenorganisaties over verdwijnen brievenbus

Er zijn nu 19.000 brievenbussen in heel Nederland. PostNL wil door de toename van communicatie via internet, de helft weghalen. Dat leidt tot veel ophef. Landelijk, maar ook in de Rijswijkse gemeenteraad.
PostNL heeft aangegeven in Zuid Holland eerst met belangenorganisaties te praten. Bij de uitvoering in Rijswijk wordt ook de gemeente Rijswijk betrokken. Rijswijkers moeten vanaf volgend jaar mogelijk eerst een kilometer lopen voor ze een brief of kaart op de post kunnen doen. PostNL gaat ook in Rijswijk het aantal brievenbussen verminderen. Voor de ouderen en mensen met een beperking onder ons niet gevreesd: er wordt eerst overlegd met de belangenorganisaties vóór de oranje bus daadwerkelijk verdwijnt.

Op dit moment is nog niet bekend hoeveel en waar brievenbussen in Rijswijk zullen verdwijnen. De plannen worden per regio uitgevoerd. Eerst zijn Flevoland, Zeeland, Groningen en Limburg aan de beurt. Zuid-Holland volgt pas later, in ieder geval niet in 2016.

De vermindering van het aantal brievenbussen is mogelijk gemaakt omdat de maximale afstand die afgelegd moet worden tot een brievenbus is verhoogd van 500 naar 1000 meter: het is dus mogelijk dat je eerst een kilometer moet lopen voordat je je brief op de post kunt doen.

Zodra Zuid-Holland aan de beurt is, gaat PostNL eerst met de belangenorganisaties van kwetsbare gebruikers om tafel. Die organisaties mogen advies geven over de spreiding van de brievenbussen. Op basis daarvan kan de gemeente Rijswijk vervolgens samen met het postbedrijf aan de slag om de plannen te realiseren.

PostNL blijft rekening houden met de specifieke situatie in gemeenten. Zo zullen brievenbussen geplaatst worden op druk bezochte locaties. Bijvoorbeeld bij de supermarkt, het treinstation of aan het begin van de woonwijk. Brievenbussen bij zorginstellingen worden niet verplaatst.”

Het mag niet zo zijn dat ouderen geen gebruik meer kunnen maken van de briefpost. Juist ouderen maken nog veel gebruik van dit communicatiemiddel. Het is goed dat PostNL het grote belang van briefpost voor ouderen en mindervaliden erkent en deze groep nauw zal betrekken bij de keuze welke brievenbussen verwijderd zullen worden.