Rijswijk maakt nieuwe sportnota samen met verenigingen

In het collegewerkprogramma staat dat het college van burgemeester en wethouders een nieuwe sportnota wil maken. Net als de stadsvisie en de cultuurvisie wil ze dat doen samen met de gebruikers. Deze sportnota is nodig door de ontwikkelingen binnen Rijswijk om kaders te hebben waarbinnen besluiten genomen worden. Het afbranden van de gymzaal aan de P. van Vlietlaan, de slechte staat van de Marimbahal en de brand bij de scholendriehoek maken dat er gekeken wordt naar een zo optimale invulling van het accommodatiebeleid binnen sport. Daarnaast groeit Rijswijk ook en is er, vooral in Rijswijk Buiten, de noodzaak tot de bouw van in ieder geval nieuwe gymzalen ten behoeve van het bewegingsonderwijs.
Het ambitieniveau van diverse verenigingen ligt hoog. Verschillende verenigingen presteren op landelijk niveau en andere verenigingen hebben de wens tot uitbreiding van voorzieningen. De sportnota zal richting geven hoe als gemeente om te gaan met de sportieve ambities binnen de stad en aan te sluiten bij het doel van sport en bewegen.